Tonsilotomi me Radiofrekuencë

Entclinic - Tonsilotomi me Radiofrekuencë

Në rastet kur bajamet nuk infektohen por janë shumë të mëdhaja dhe përbëjnë pengese për frymëmarrjen duke shkaktuar ndalim të saj (sleep apnea) nuk kryhet heqja e plotë por hiqet një pjesë e tyre. Heqja e pjesshme e bajameve kryhet me radiofrekuencë. Kjo metodë heqje eliminon pothuaj plotësisht hemoragjinë dhe dhembjen mbas ndërhyrjes.

Heqja e plotë e laringut kryhet në tumoret e laringut kur sëmundja ka përfshirë të gjitha katet e tij. Ndërhyrja kryhet nën anestezi gjenerale me një hapje të lëkurës në të dy anët e qafës. Heqja e tij e privon të sëmurin nga funksioni më i rëndësishëm si i foluri. Sot me futjen e teknikave të reja të rehabilitimit të të folurit është arritur edhe zgjidhja e këtij problemi të rëndesishëm. Rehabilitimi kryhet me anë të protezave të zërit Provox, dhe zëri i prodhuar prej tyre është zë fiziologjik në të gjitha frekuencat e tij. Proteza përbehet prej silikoni dhe kërkon një zëvendësim periodik i cili varet nga mirëmbajtja e saj dhe mënyra e të ushqyerit.