Reduktimi i turbinateve me Radiofrekuencë

Entclinic - Reduktimi i konkaves se hundes me Radiofrekuence

Shpesh konkava e hundës, zgjerohet për arsye të ndryshme të cilat shkaktojë vështirësi në frymëmarrje në hundë. Ato mund të shtohen nga përdorimi i zgjatur enëve të gjakut të cilat ngushtojnë hundën, rinitit alergjik, ndryshimet e papritura të temperaturës, devijimet e perdes së hundës etj. Reduktimi i konkave me radiofrekuencën është metoda e përdorur sot dhe pa efekte anësore. Është shumë e rëndësishme të theksohet se reduktimi i madhësisë së konkave nuk duhet të dëmtojë mukozën e tyre sepse mund të shkaktojë dëmtime të funksioneve të hundës si vetë-pastrimi nga sekrecionet dhe ajrit të kondicionuar. Dëmtimi i këtyre funksioneve do të shkaktojë bllokim të përhershëm të hundës.