Lista e cmimeve Menu

Vizitë ORL 2500 Lekë
Videolaringoskopi HD 4000 Lekë
Videonasoskopi HD 4000 Lekë
Audiometri 3000 Lekë
Tipanometri 2000 Lekë
Videonistagmografi 7000 Lekë