Ofertat Menu


Otoplastika gjithçka përfshirë: 1300 €!

Mastoplastika gjithçka përfshirë: 3700 €!

Blefaroplasika gjithçka përfshirë: 2500 €!

Rinoseptoplastika gjithçka përfshirë: 2400 €!