Adenotomi

Entclinic - Adenotomi

Ndërhyrja kryhet nën anestezi gjenerale me anë të instrumentave të posacëm që sigurojnë heqjen e plotë të tij. Teknikat moderne konsistojnë në heqjen e adenoideve me mikrodebrider në kontrollin endoskopik të nderhyrjes duke siguruar heqje të plotë të tyre dhe dhembje minimale ose të papërfillshme.

Fëmija mund të largohet në shtëpi brenda ditës pasi kjo ndërhyrje nuk mbart asnjë rrezik pas operacionit.